‘स्वरानंद’  प्रतिष्ठान उद्देश

 

  • भारतीय अभिजात आणि ललित संगीताची अभिरुची जनात वाढविणे, त्याचा प्रसार करणे.

 

  • संगीतविषयक प्रशिक्षण, मार्गदर्शनपर उपक्रम राबविणे तसेच तशा प्रकारचे इतरांच्या उपक्रमांचे आयोजन करणे.   नवीन कलाकारांना योग्य त्या संधी देणे.

 

  • दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे संगीताची  अभिरुची वाढवणे, प्रचार करणे अगर अशा उपक्रमांना सक्रिय सहाय्य देणे, संगीताबद्दल संशोधनात्मक कार्य करणे.

 

  • बालकलाकार, युवा कलाकार यांना योग्य प्रकारे उत्तेजन मिळेल असे सांस्कृतिक, संगीत विषयक उपक्रम राबविणे, संगीतविषयक साहित्याचे   ना नफा ना तोटा पद्धतीने प्रकाशन करणे तसेच अशा प्रकाशनास उत्तेजन देणे.

 

  • ग्रामीण आणि मागासवर्गीय भागातील संभाव्य कलाकारांना, लेखकांना आर्थिक मदत देणे.

 

  • संगीत क्षेत्रातील वृद्ध कलाकारांसाठी निवास व भोजनाची सोय करणे.

 

  • वरील उद्दिष्टयांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक व अनुषंगिक देणग्या, अर्थ सहाय्य मिळवणे व कार्य करणे.   

.

 

© Swaranand Pratishthan                                                                                                                                                                                       Created by : Maitreyi Graphics